četvrtak, 7. srpnja 2011.

Moja dr nije za nikakve vitamine???MOLIMMMMM????

Moram komentirati pitanje na jednom forumu o MS na kojem se NE SMIJE spominjati CCSVI:
 
"Piješ li neurobion stalno ili smo kad osjetiš neke simptome? koliko dnevno?
Moja dr nije za nikakve vitamine."
 
 
 
Ovo boldano je genijalno, doktorica koja nije za NIKAKVE vitamine!!! Pa tko je ta??
No moram reći da na moje pitanje o vitamina, suplementima, postavljeno jednoj neurologici odgovor je bio, ne mogu Vam ništa preporučiti jer možda nemate za to novca, a misliti ćete da morate uzimati .....
Ponovo se moram zapitati kako to dr nije za NIKAKVE vitamine, a znamo da i nedostatak B12 vitamina može imitirati MS, pa rade li se ispitivanja vitaminskog statusa IKOME od nas?
 
Ljudi koji su prošli postupak angioplastike dobili su uputu da uzimaju Aspirin i pivski kvasac (vitamin B12).
Moje mišljenje je da je potrebno uzimati vitamine, a ako nemamo nekoga da nam iskombinira koje i kako, onda možda probati sami.
 

Ja sam i prije angioplastike uzimala sve što uzimam i sad, osim Aspirina, koji sam počela nakon.
Moram reći da sam redovita u uzimanju i ako je to uzrok da je moje stanje stabilno i relativno dobro ja sam zadovoljna.
Ne mogu reći da je stanje kao prije dijagnoze...ali je 70% bolje nego prije angioplastike.
Dakle ako i spadam u grupu onih kojima je angioplastika pomogla, smatram da sam i ja pomogla uzimanjem B12+B6, D vitamina, Mg, Omege 3, Kolostruma, Aspirina, Gotu kole ....
 

srijeda, 6. srpnja 2011.

Rezime prof.dr. Bošnjakovića sa simpozija održanog u Nišu

U cijelosti prenosim pismo prof.dr. Petra Bošnjakovića iz KC Niš. pismo. Pismo je rezime sa simpozija održanog u Nišu.

Poštovani,
Tema CCSVI tretmana uključena je kao jedna od glavnih u program simpozijuma Neurointervencije 5. Pozvani su gosti koji imaju značajno iskustvo u lečenju sindroma CCSVI: prof.dr Ivo Petrov – Bugarska, Dr Tomasz Ludyga – Poljska, Ass.dr Dragan Milić – KC Niš, Prof.dr Slobodan Vojinović – KC Niš, Prof.dr Petar Bošnjaković – KC Niš i Dr Želimir Antonić – IKVB Dedinje.

Ukupno je analizom obuhvaćeno skoro tri hiljade bolesnika.

S obzirom na relativno kratko vreme od početka primene balon dilatacije, razne forme bolesti i komplikovano praćenje nije moguće argumentovano i precizno definisati u kojim formama bolesti je najpovoljniji efekat i na koje simptome.

Opšti je utisak, a i pokazatelj, da intervencija dovodi do nekog stepena poboljšanja (različito od bolesnika do bolesnika) ali da je, ponavljam, kratko vreme i nedovoljan broj kompletno obradjenih pacijenata za zaključak.

Ovo se posebno odnosi na trajanje povoljnog efekta jer je zabeleženo ponovno javljanje stenoza i ponovno javljanje istih simptoma u bolesnika izvesno vreme po intervenciji.

Sve u svemu, preliminarni rezultati jesu ohrabrujući u smislu da će, po završetku kompletne analize svih obuhvaćenih bolesnika, biti moguće odrediti grupu koja od angioplastike ima značajnu i relativno trajnu korist.

Sa poštovanjem,

Prof. dr Petar Bošnjaković