srijeda, 6. srpnja 2011.

Rezime prof.dr. Bošnjakovića sa simpozija održanog u Nišu

U cijelosti prenosim pismo prof.dr. Petra Bošnjakovića iz KC Niš. pismo. Pismo je rezime sa simpozija održanog u Nišu.

Poštovani,
Tema CCSVI tretmana uključena je kao jedna od glavnih u program simpozijuma Neurointervencije 5. Pozvani su gosti koji imaju značajno iskustvo u lečenju sindroma CCSVI: prof.dr Ivo Petrov – Bugarska, Dr Tomasz Ludyga – Poljska, Ass.dr Dragan Milić – KC Niš, Prof.dr Slobodan Vojinović – KC Niš, Prof.dr Petar Bošnjaković – KC Niš i Dr Želimir Antonić – IKVB Dedinje.

Ukupno je analizom obuhvaćeno skoro tri hiljade bolesnika.

S obzirom na relativno kratko vreme od početka primene balon dilatacije, razne forme bolesti i komplikovano praćenje nije moguće argumentovano i precizno definisati u kojim formama bolesti je najpovoljniji efekat i na koje simptome.

Opšti je utisak, a i pokazatelj, da intervencija dovodi do nekog stepena poboljšanja (različito od bolesnika do bolesnika) ali da je, ponavljam, kratko vreme i nedovoljan broj kompletno obradjenih pacijenata za zaključak.

Ovo se posebno odnosi na trajanje povoljnog efekta jer je zabeleženo ponovno javljanje stenoza i ponovno javljanje istih simptoma u bolesnika izvesno vreme po intervenciji.

Sve u svemu, preliminarni rezultati jesu ohrabrujući u smislu da će, po završetku kompletne analize svih obuhvaćenih bolesnika, biti moguće odrediti grupu koja od angioplastike ima značajnu i relativno trajnu korist.

Sa poštovanjem,

Prof. dr Petar Bošnjaković

Nema komentara:

Objavi komentar