petak, 30. ožujka 2012.

Odobrenje za nastavak rada u Nišu!!!!

Pošto je tekst na ćirilici, prevesti ću ga na latinicu!!!

Poštovani,
povodom Vašeg dopisa pod brojem:8005. od 22 marta 2012. godine upućenog Ministarstvu zdravlja kojim tražite saglasnost za izvođenje procedure balon dikatacije jugularnih vena kod pacijenata koji imaju dijagnostikovanu hroničnu cerebro - spinalnu vensku insuficijenciju, odnosno, kojim pokrećete inicijativu za sprovođenja kliničke studije započete u Kliničkom centru Niš,
obaveštavamo Vas o sledećem:

shodno Vašem predlogu, Ministarstvo zdravlja saglasno je da Klinika za vaskularnu hirurgiju, Centar za radiologiju i Klinika za neurologiju Kliničkog centra Niš, koje su u skladu sa zakonom obezbedile uslove, prema unapred utvrđenoj dinamici nastave sa realizacijom kliničke studije: balon dilatacija jugularnih vena kod pacijenata koji imaju dijagnostikovanu hroničnu cerebro - spinalnu vensku insuficijenciju.

S poštovanjem,


Ministar

Prof. dr. Zoran Stanković


 
1 komentar: